EĞİTMENLERİMİZ

Gökhan Deniz

Sanat Eğitmeni
Gökhan Deniz Gökhan Deniz
1974 İstanbul doğumludur.
1997 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim-İş Eğitimi
Bölümü Seramik Anasanat dalını bitirdi. On kişisel sergi açmış, grup sergilerinde yer almıştır. Yurtiçi ve
yurtdışı koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.
Sanatçı, insan hakları ihlalleri ve risk altında yaşayan çocuk grupları ile ilgili aktif sivil toplum
çalışmaları içinde yer almıştır. 1999 Marmara depremi sonrasında başlayan bu çalışmalarda ‘sanat’
öncelikli olarak; ‘insanın kendisiyle ve başkalarıyla kurduğu ilişkileri onarır, bir arada yaşamı
kolaylaştırır, insanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak gerilemesini engeller ve “öteki”lik algısının
kırılmasına yardımcı olur’ düşüncesiyle hareket eder.
İsveç Gotlands Konstkola Güzel Sanatlar Akademisi’nde çocuklar ve çocukların sanatta yarattıkları
konularında pedagojik gelişim seminerleri ve workshop çalışmalarına katılmıştır. TOYP 2003 Genç
Müteşebbisler Derneği Türkiye’nin on başarılı genci yarışmasında “İnsan Haklarına, Çocuklara ve
Dünya Barışına Katkı” kategorisinde birincilik kazanmıştır. Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ile
birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde “güç koşullar altında yaşayan” çocuk gruplarıyla çocuk sanat
atölyeleri kuruculuğu ve eğitmenliği yapmıştır. Son yıllarda çalışmalarını kapalı kurumlarda insan
hakları ihlallerinin önlenmesi projelerinde yoğunlaştırmıştır. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Derneği ile Türkiye’deki 13 F-Tip Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu-hükümlüler ve personelle, Ruh
Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği ile Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri ve Zihinsel Engelli
Merkezleri’nde hastalar ve personelle plastik sanatlar atölyeleri yürütmüştür.
Sanatçı, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Sanat çalışmalarına İstanbul Yeldeğirmeni’nde ki atölyesinde devam etmektedir.
EĞİTİM DANIŞMANLARIMIZ